Dialogmöte med politiker på Kirsebergsbiblioteket

 

En onsdagskväll i februari möter ett antal politiker Kirsebergaborna på biblioteket för ett ”politikermingel” dvs att under avslappnade former, med lite kaffe och kaka, samtala om Kirseberg. Mötet ingår i en serie med fyra dialogmöten per år som startade våren 2016.
– Vi har varit på äldreboende, fritidsgårdar och LLS-boenden, berättar en politiker för mig. Ikväll är det Kirseberg som gäller. Nästa gång blir det något annat område.

De politiker som slutit upp är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna och vi sitter runt bordet och samtalar och diskuterar olika samhällsfrågor en stund innan Kirseberg News tar ordet.

– Jag har kommit för att presentera ett förslag för er, säger jag. Jag förstår att ni inte har något mandat att besluta i frågan men jag skulle gärna vilja höra om ni finner det positivt och genomförbart.
Jag fortsätter:
– På en av Kirsebergssidorna återkommer frågan, med jämna mellanrum, om rent på gatorna i området, i synnerhet när det gäller att plocka upp efter sig när man har rastat sin hund.. Då kom jag att tänka på att jag mött en kille som ville sälja in ”gratis hundpåsar till kommuninnevånarna” för att förbättra situationen. Jag tog kontakt med företaget www.tikspac.com igen och fick en dialog med ULF NILSSON där.

ULF NILSSON berättar för mig att 200 kommuner redan utnyttjar deras idé och att även andra, såsom hyresföretag, anlitar dem. I Malmö är det MKB som sedan april 2015 har satt upp 50 enheter av deras monter med gratis hundpåsar. De är mycket nöjda med resultatet, säger Ulf. Du kan prata med Fredrik Björkman där. Vi talades vid häromdagen. Helsingborg, Lund och Tomelilla är tre andra kommuner i närheten av er som också är helt nöjda. Påsarna är också till 100% nerbrytbara enligt EU direktiv.

Jag ställde frågan om enheterna inte missbrukas och att påsar kommer att strös för vinden. Svaret blev att man bara kan dra två påsar åt gången från rullarna. Och det är väldigt lite missbruk i alla de kommuner vi nått så här långt. (VI är på väg till England med idén.)Det kostar inte heller kommunen något att installera dem då de betalas med företagssponsring, Vill man inte ha sponsring kan man leasa dem och skriva vad man vill på reklamplatsen t ex bara VARSÃ…GOD! GRATIS HUNDPÃ…SAR!

– Vad tycker ni, frågar jag de närvarande politikerna när jag slutat och får svaret att frågan är intressant. Men jag får också svaret att jag måste gå den rätta vägen för att önska att Kirseberg blir ett pilotprojekt.
– Du ska skriva ett medborgarförslag direkt till en nämnd, säger en av dem. Det är inte samma sak som Malmöinitiativet. Här behövs inte 100 röster för att det ska tas upp. Så fort du skickar in det måste det tas upp.
Jag noterar flitigt.

– Gäller det också en önskan om en inhägnad hundrastplats i Flygfältsparken? undrar jag och får ett jakande svar.

Nu går diskussionen över till andra frågor; vi debatterar Malmö i stort, allt som händer här och man ser att de olika partierna har olika syn och lösning på allt. 🙂

Innan vi avslutar för kvällen berättar en av dem att den 1 maj 2017 träder en ny struktur i kraft gällande stadens organisation.
– Det som nu kallas Stadsdel Norr, Söder m fl ska inte finnas längre. Nu ska det endast finnas NÄMNDER som har hand om en specifik fråga t ex Grundskolenämnden, Funktionsstödsnämnden och VårdoOmsorgsnämnden.

När jag går hem tänker jag att det var väl för väl att det blev något konkret positivt ur kvällen. Kirseberg ingår inte längre i något ”på norr”. Vi ligger ju på öster! Det vet ju alla att Lundavägen en gång hette Östra landsvägen. Ordningen är återställd! 😉

Uppdatering: Medborgarförslag inlämnat. Här kan du skriva om du har något annat på hjärtat.
http://malmo.se/…/Stadsomradesforvaltning-Norr/Var-med-och-…

Du kan också rösta på Malmöinitativet! Med minst 100 röster går det vidare! https://malmo.flexite.com/malmo_fp/#/listview/3GLM?lang=sv