KIRSEBERG – ett medeltida fiskeläge vid namn FITEHAMN

Sven Rosborn, arkeolog och tidigare museichef vid Malmö Museum, står och talar inför en mycket intresserad publik på Kirsebergsbiblioteket en kall januarikväll. Många har skyndat sig hit och det är få tomma stolar.

Sven Rosborn, arkeolog och f d intendent på Malmö Museum

Med säker och van röst berättar han om sitt liv som arkeolog i Malmö med start 1970 och fyller på med roliga historier som får publiken att skratta. Han har publicerat ett antal böcker och uppsatser genom åren vilka delvis kan hittas på https://lu.academia.edu/SvenRosborn Han har nu kommit ut med en bok om Malmös medeltid, då han menar att denna forskning negligerades totalt när Malmö Stad gav ut en bokserie om Malmös historia under åren 1971-1995. Med ekonomisk hjälp från Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt Malmö Kulturhistoriska Förening har boken kunnat tryckas och säljas.

– Vi stoppade rivningen av Gamla Väster 1977 och sedan dess har jag inte varit omtyckt av de styrande, berättar han humoristiskt. Jag stod på en stor sten framför en grävskopa, framför ett hus de hunnit riva och hindrade den, med stöd av fornminneslagen, att gräva vidare . Stenen finns fortfarande kvar. Här kan ni se den! Han pekar på en diabild på skärmen och vi skrattar.

Engelsbrektsgatan med stenen. Bild av Sten Rosborn

Han går igenom Malmös medeltid från mitten av 1200-talet och visar med hjälp av kartbilder hur staden vuxit. Eller rättare sagt, hur staden och bondbyn Malmö har vuxit!
För nu är det belagt, menar han, att dagens Malmö uppstod ur två platser, dels Övre Malmö, dokumenterad redan på sen vikingatid, där Triangeln nu ligger, dels av Malmö vid havet med start på 1250-talet, med sitt ursprung i sillfisket. Mellan dem låg Rörsjön. Malmö vid havet anses nu vara grundat av ärkebiskopen i Lund som också ville ha del i sillfiskets inkomster. Om detta finns att läsa i en dispyt mellan kungen och ärkebiskopen där kungen menar på att det är hans mark det byggs på!

Sillkogg. Bild av Sven Rosborn

Den viktiga faktorn här är just att förstå det stora sillfiskets betydelse i Öresund som blommade upp redan på 1100-talet och gav området en internationell prägel med handel med den tysktalande sidan, Hansan. De tillförde saltet från sina saltgruvor till Malmö och fisken saltades i Malmö och såldes sedan vidare.

Fitehamn. Karta av Sven Rosborn

Det är nu det blir intressant för oss Kirsebergarbor att lyssna. Sven Rosborn berättar om alla varianter på namnet Kirsebergs ursprung, vilka han anser är felaktiga.
– Vi måste titta på vad som föregick i bergets närhet, nämligen sillfisket, berättar han. Här låg en fiskeby med namnet FITEHAMN. Ordet KEJSE är troligtvis ett medeltida ord för FISKHÅV, att KEJSA UPP betyder att håva upp fisk. KEJSEBERG kommer ur detta! Ett bevis för att fiskebyn låg just här var att det fanns en vik längs kustremsan som gav ett visst skydd mot vindar. Dessutom utgjorde berget ett landmärke från havs, längs en annan mycket flack kustremsa. Som en ”armbåge” stack Kirseberg upp som ett tecken att dra sig in mot land. Malmö kom också att kallas ELLENBOGEN under lång tid av tyskarna. Ellenbogen betyder ”armbåge” på tyska! Ordet FITE kommer från medeltiden och betyder en plats där fiskhandlare av olika nationaliteter hade en bit landremsa i anslutning till sitt fiske. Tittar man på Skånes medeltida kust hela vägen ner mot Skanör/Falsterbo så ser man en mängd små FITEN utmärkta som ett pärlhalsband längs hela kusten.

Kirseberget 1670-talet. Foto av Sven Rosborn

Han ondgör sig också över bygget av Entre´ vid Värnhem, där byn FITEHAMN torde ha legat. Återigen förstörde Malmö Stad viktig information om Malmös medeltida historia, säger han uppgivet. Nu får vi aldrig veta hamnens exakta läge. Dessutom grävde de sönder marken där Malmös äldsta avrättningsplats har legat förra året. De bryr sig inte mycket om vår medeltida historia! Stadens överträdelse av fornminneslagen hade sin storhetstid mellan 1952 – 1971 med ett rivningsraseri utan dess like, men ointresset för stadens historia fortsätter fortfarande! Hela Caroli City såg ut som Gamla Väster en gång i tiden! fortsätter han.

Efter drygt en och en halv timma avrundar han föredraget och vi applåderar. Blommor överlämnas och vi går för att köpa hans bok vid ett bord på biblioteket. Det är en stor och gedigen bok i A4 format som uppmanar till mer detaljläsning. Säkert har själva biblioteket köpt ett exemplar för allmänheten att läsa i! Jag knatar dock hem med mitt eget exemplar under armen..
Vill du köpa ditt eget exemplar så kan du göra det direkt av honom. Gå till www.pilemedia.se och läs vidare hur!

(alla historiska bilder från diabildsvisningen skickade av Sven Rosborn , tack!)

Sven Rosborn ger nu tillåtelse för alla att läsa boken gratis via nätet då den är slutsåld och inte kommer att tryckas om. (20171028)