Hörnet Maltgatan/Torngatan

Foto: Gustaf W:son Cronquist/Malmö Museer

Åke Jörnfalk på ”Malmö från förr” skriver följande:

”Min familj flyttade till Kirseberg/Backarna 1935 närmare bestämt Södra Bulltoftavägen 16.Min skolväg var då hela Torngatan fram till Kirsebergsskolan och då passerade man fru Anderssons speceriaffär- Hon kallades i skolbarnens mun för ”Grynamallerskan”. Varför vet jag inte. Den lilla gatan till vänster leder in till ”Tjyvaparken” och gamla Vattentornet som under andra världskriget 1939-45 användes som soldatförläggning av F 10 (flygvapnet).

Hörnet Maltgatan/Torngatan
Foto: Nils Helge Isaksson / Malmö Museer

Om man går Torngatan upp från Södra Bulltoftavägen så ungefär halvvägs innan Anderssons, låg på vänster sida en tvättstuga. En tegelbyggnad som finns kvar än idag. Långt senare på 60 talet bodde där en gammal gumma som kallades för ”Kattalisa”.”