Telestationen vid Kirsebergs torg

– Hallå, Magnus Andersson, Acting Head of Technical sites | CTS/NW/Telia Company! Kan du berätta lite om ert hus vid Kirsebergs Torg. Det är så speciellt med sina avlånga, smala fönster! Vad håller ni på med där?
– Jodå, det är en fin byggnad med ett bra läge som över tiden inrymt både teknik och kontorsarbetsplatser för vår personal, svarar Magnus Andersson och fortsätter:
– Ursprungligen byggdes  1961–64 en telestation ritad av arkitekten Per-Olof Olsson,
verksam i Stockholm, för det behov som Televerket då hade. Den äldre teknik som fanns då var mycket mer utrymmeskrävande än idag, och det krävdes mycket mera personal för att arbeta med tekniken. Över tiden så har tekniken blivit allt mindre och tar totalt sett mycket mindre plats än vad dåtidens teknik behövde. Dessvärre är den spridd inom byggnaden, ”öar” av teknik har uppstått, och det är inte enkelt att rangera om. Samtidigt så har ju personalantalet minskats och vi har över tiden sammanfört även kontorsplatser till färre ställen.
– Ok, tänker ni fortsätta med teknik där eller skulle de stora utrymmena kunna användas till någon positivt för Kirseberg? undrar Kirsebergs Allehanda. Konstutställningar, dans, möteslokal, bibliotek, lokalhistorisk museum, you name it! Det ligger ju väldigt centralt vid torget. Det känns som tiden har sprungit ifrån huset och kanske kan det fylla en annan funktion nu på andra våningen. I botten har ni ju bl a Apoteket och dagis.
– Idag har vi friställt vissa lokaler där det varit möjligt och hyrt ut dessa (bl a till Apoteket, som du nämner), svarar Magnus Andersson, och vi ser hela tiden över möjligheten att så effektivt som möjligt nyttja lokalerna.
– Låter intressant!
– Lokalerna är ju också i grunden utformade för att inrymma teknik (därav bl a mindre fönster), så det är inte självklart att vilken verksamhet som helst kan inrymmas. Det får man se från fall till fall, när det blir aktuellt, fortsätter Magnus Andersson.
– Så du ser en viss öppning inom en snar framtid, undrar Kirseberg News.
– I dagsläget går det inte att enkelt friställa mera ytor som kan öppnas upp för annan verksamhet, men det ändras över tiden. Om, säg 2 år, kan det vara ett annat läge, avslutar han.
Efter samtalet funderar Kirsebergs Allehanda på hur huset skulle kunna användas på ett kreativt samt om petitionen om ”förnyelse av Kirseberg Torg” har kommit upp på tekniska nämndens bord.