Änkan Gaddes hus

Änkan Bertha Gaddes hus låg i hörnet Vattenverksvägen / Högamöllegatan. Bertha Gadde slogs sig på fastighetsutveckling efter sin makes död i början av seklet. Där nu en massage ligger låg  porrklubben Stick-In under sin tid. Allt går igen! 🙂  Foto: Bernt Johnsson 1877 – 1943/ Malmö Museer. Från en annan vinkel, Vattenverksvägen ner mot Lundavägen: … Fortsätt läsa Änkan Gaddes hus