Änkan Gaddes hus

Änkan Bertha Gaddes hus låg i hörnet Vattenverksvägen / Högamöllegatan. Bertha Gadde slog sig på fastighetsutveckling efter sin makes död i början av seklet. Där nu en massage ligger låg  porrklubben Stick-In under sin tid. Allt går igen! 🙂  Foto: Bernt Johnsson 1877 – 1943/ Malmö Museer.

Från en annan vinkel, Vattenverksvägen ner mot Lundavägen:

Fotograf: Ronny Söderholm @ Malmö Museer 1973

1976 får detta vackra hus ge vika för nuvarande Högamöllegatan  4-6,  där  Kirseberg servicecenter sedan hade sin plats. Idag är där en fackförening i dess lokaler samt MKB:s ankomstlägenheter ovanpå.