Lundavägen med tågbron 1915

(Provbelastning av tågbron.)

I följande artikel skriver journalisten om staden troligen vackraste vy 1917:

”Då man längs Lundavägen närmar sig Kirsebergsstaden öppnar sig ett särdeles tilltalande perspektiv bortom kontinentalbanans stenviadukt. Ja, fråga är om inte denna punkt numera är ett av stadens vackraste partier sedan gatunivån genom sänkning av en del av backen utjämnats. Å ena sidan de vackra egendomarna Saaris och Midhem m fl med deras yppiga och välvårdade trädgårdar innanför gatumuren och mittemot den Gerlachs park som sluttar ner mot gatan och bildar en utsida av Kirsebergsstaden. Själva gatan med väl lagda gångbanor och de dubbla spårvägsspåren inramade av trädgårdar och rankor av vildsvin stiger långsamt upp mot Kirsebergs huvudinfartsgata och är typen för en helt modern farled.”