Hörnet Torngatan 2 och Norra Bulltoftavägen, tidigt 1900-tal

Upphovsman: Max-Erik Ohlsson 1902 – 1979