Kirsebergsskolan ”Backa-universitetet”

Ovan ser vi ”gamla” skolan i Kirseberg  1883-1957. Den användes som skola med uppehåll vid andra världskriget 1939. Den låg längs med Lundavägen, nära Norra Bulltoftavägen som hade annan sträckning fram till Lundavägen än idag.

Gamla Kirsebergsskolan 1883 – 1957 med Sandsjön och Lommabukten i bakgrunden. ca 1900

 

LILLA-SKOLAN 1867

 

Egentligen handlar det om tre skolbyggnader över tid. Den allra äldsta skolan, LILLA-SKOLAN från 1867, är nu ett bostadshus på Norra Bulltoftavägen om vilket A-M Thagaard har skrivit i  Elbogen.nu årgång 1983

 

GAMLA KIRSEBERGSSKOLAN 1883 – 1957

Den 22 december 1880 bestämde man att bygga en ny skola för 540 elever. 1883 stod den klar vid Lundavägen. Arkitekten var JOHAN SMEDBERG, känd för flera byggnader i Malmö;

 

Ur Arkitekten och tiden : John Smedberg och hans verk : 1878-1913 / Bertil Nilsson

 

NYA KIRSEBERGSSKOLAN 1916

11 december 1916 invigdes den nya Kirsebergsskolan och eleverna gick ömsom i den ena och den andra beroende på klass ( läs tidningsartikeln). Arkitekten var SALOMON SÖRENSEN

Nya Kirsebergsskolan 1916

 

INBJUDAN TILL ÖPPNANDET AV DEN NYA SKOLAN 11 december 1916 (tillhör Pether Larsson)

Läs mer minnen från skolan:

//kirsebergsallehanda.se/2018/01/24/an-hor-jag-sangen-klinga/

http://kirsebergsallehanda.se/2019/07/25/min-fantastiska-mormor-ester/

 

MODERN TID

I modern tid byggdes skolan till och om  åren  1951,58, 61, 83 och 97.  Jag återkommer med mer info och foton om den tidsperioden efter hand.

Rast på Kirsebergsskolan. Årtal okänt. Erik Liljeroth 1920 – 2009 Nordiska museet
Allé träd delade vägbanor spårvagnsspår på Lundavägen i Malmö 1947. Th personbil cyklist vid Kirsebergsskolan.
Foto: ©Historisk Bildbyrås samling
Vallokal röstning i valet 1954. Långa köer var det stundtals till vallokalerna på Kirsebergsskolan i Malmö.
Foto: ©Historisk Bildbyrås samling

 

Kirsebergsskolan. Tillhör Pether Larsson. Vykort

 

SKOLFAKTA:

Vi har lärt oss att allmän folkskola beslutades 1842, men det svenska folket kunde läsa och skriva mycket tidigare, vilket anses ha lett till en kunnig och bildad arbetarklass, när den växte fram. Den första barnskolan, som det då hette, fanns redan i Sigtuna 1617. 1640 beslöt riksdagen, att en barnskola skulle inrättas i varje stad, där barnen skulle lära sig läsa i bok, skriva och räkna. 1737 bestämdes, att barn bör lära sig läsa i bok, innan de fyllde 10 år.


I och med folkskolans tillkomst  togs 1878 en normalplan för 6-7-årig skolundervisningsform fram, som med 1882 års folkskolestadga blev obligatorisk. Först på 1960-talet ersattes folkskolan av 9-årig
grundskola.

Skolan är idag en F-6 skola vilket innebär: förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem. Ca 600 elever.

Läs gärna om en skoldag 1953

Stöd gärna det ideella arbetet med att swisha en ”tjuga” till 0708268421