Gula Faran på Norra Bulltoftavägen

Kirseberg 1955 med gula faran
Kirseberg 1955 med Gula Faran Foto: Stadsbyggnadskontoret, Malmö

”Gula faran” kallades ett hyreshus som byggdes på 1950-talet. Det fick namnet efter världspolitikens situation då: kineserna ansågs utgöra ett hot mot västvärlden. Namnet användes i överförd bemärkelse: där växte mången ”bråkstake” upp. Idag ligger biblioteket med fritidshallen där.