Filosofisk soffdikt på Kirseberg Torg

Filosofisk soffdikt på Kirseberg Torg. (skacke: ur gängor, i olag ( tex om människor, även om maskiner etc se www.folkmun.se)