Torngatan

Här ser vi del av Torngatan ( anlades 1889) som löper ner mot Norra Bulltoftavägen. Första delen av 1900-talet. I bakgrunden ser vi Mattsonska bryggeriets mäktiga byggnad, där nu Coop ligger. Se annan bild om bryggeriet.
Bakom det högra hyreshuset ser man gaveln på ett ännu högre hus. De är nu borta. Någon som vet något om dessa? De syns på Mossfälts tavla ur en annan vinkel.Där ligger nu några moderna lägre ”Backahus”.