Tjuvfiske i Beijers Park

Beijers Park, Kirseberg, Malmö. Grosshandlarna Gottfrid och Lorentz Beijer anlade Beijers park 1885.

De hade arrenderat ett område som var tre tunnland stort nordost om Nya Vattenverksvägen. (denna bild sägs dock vara ”tjuvfiske i dammen”..)