Hoddorna

På Kirseberg kallades en koloni för ”hodda”.

I Sydsvenskan den 16 oktober 1921 skriver pseudonymen M Ld:

” På Kirsebergsvången sträcka sig nu dessa forna grus- och sandtäkter likt djupa dalar eller klyftor företrädesvis söder om den mitt igenom nu löpande Nya Vattenverksvägen.  Sandbrinkarna ha efter hand utschaktas och täkterna upptagas nu av potatis- och grönsaksland eller användas av företagsamt folk som plats för hönsgårdar eller svinhus.”