Lundavägen 17 b 1945

Erik Condrad Mossfält var en s k ”himmamålare”. Han målade denna tavla 1945 från sin balkong på Lundavägen 40 på sin billackeringsverkstad på Lundavägen 17b, i hörnet av Vattenverksvägen på Kirseberg. Kvarteret heter Bågen och kallades förr ”Grisan”.
Utanför tavlan till höger ligger ännu Höga Möllans kvarnbyggnad, den revs först 1984 även om själva kvarnen flyttades till Västra Klagstorp 1910. Byggnaden disponerades 1945 av Malmö mejeri. I högerkant syns dock änkan Gaddes gulputsade hyreshus i hörnet av Vattenverksvägen och Högamöllegatan, även den nu riven och ersatt med hyreshus av senare datum.

Läs hela texten om tavlan och Erik Condrad Mossfält av Martin Andersson på Sydsvenskan här: https://blogg.sydsvenskan.se/forsvunnamalmo/2014/08/31/malaremastaren-som-kunde-mala/