Kirseberg ca 1900

Vy österut från Vattentornet, Kirseberg ca 1900.Den stora byggnaden är Kirseberg Folkskola 1883-1955. Bakom går Lundavägen. Torngatan är närmast i bild. I bakgrunden Lommabukten och Sandsjön.