Första bosättningen i Sverige i närheten av Kirseberg

Kirsebergstaden och Segevång

Varför inte bege dig på en promenad till riktigt gamla tider!

PROMENAD-FÖRSLAG: GÅ EN ”GOLFRUNDA” 

Då föreslår jag att du går Vattenverksvägen i Kirseberg ut mot Valdermarsro, över motorvägen och tar till vänster direkt nedanför backen in på BREVDUVEVÄGEN. Den  leder fram till ett koloniområde. Passera runt eller igenom koloniområdet, gå över en liten bro i mitten av området och ta sedan till vänster när du gått en liten bit till. (se kartan)

https://app.raa.se/open/fornsok/lamning-query

Via en grind  kommer du in på golfbanan. Du fortsätter en liten bit framåt med Sege å på din vänstra sida.

 Åt höger en bit längre fram  ligger en liten damm. Hit  kom renjägare  för 11 000 år sedan strax efter istidens avsmältning för att följa och jaga ren. Detta är också en av de allra första bosättningarna i Sverige. 

Åt vänster över en bro ligger  MALMÖ GOLFKROG som är öppen för allmänheten, inte bara för golfare. En kopp kaffe och en bulle blir bra innan du går vidare.

Sedan fortsätter du hemåt mot Kirseberg via golfparkeringen: du går under viadukten, går rakt över Segemöllegatan och rakt in på en gångstig. Du stöter snart på Östra Sjukhusets park och följer den tillbaka mot Beijers Park.