Beijers Park

Här kommer en ingående studie, gjord av Backabon Jenny Kirsten Bille, som under sin utbildning till landskapsarkitekt vid Alnarp, skrev följande rader i sin uppsats om parken: ”Jag tog mig an en viktig uppgift att utföra med den här uppsatsen. Det var aldrig bara ett examensarbete efter den kunskap jag fått med mig. När jag … Fortsätt läsa Beijers Park