Beijers Park

Här kommer en ingående studie, gjord av Backabon Jenny Kirsten Bille, som under sin utbildning till landskapsarkitekt vid Alnarp, skrev följande rader i sin uppsats om parken:
”Jag tog mig an en viktig uppgift att utföra med den här uppsatsen. Det var aldrig bara ett examensarbete efter den kunskap jag fått med mig. När jag sedan öppnade arkivdokumenten,fotograferade de kvarvarande bilderna och förgäves sökte finna en originalritning som för tio år sedan legat i Malmö museers arkiv blev jag än mer medveten om att, vad som tillhör det förflutna alltid riskerar att stanna där. I detta arbete har jag insett att det kan dröja många år innan någon får möjlighet att göra om det här.Beijers park förblir i Backabornas hjärtan för evigt och parkens historia står nu tecknad i detta dokument.” Slut citat.
(Första sidan är en sammanfattning på engelska. Tryck på rutan ovanför den texten och ett PDF öppnar sig med den svenska uppsatsen) http://stud.epsilon.slu.se/895/