Kirseberg Folkskola 1883-1955

Kirseberg Folkskola 1883-1955.
Vi har lärt oss att allmän folkskola beslutades 1842, men det svenska folket kunde läsa och skriva mycket tidigare, vilket anses ha lett till en kunnig och bildad arbetarklass, när den växte fram.
Den första barnskolan, som det då hette, fanns redan i Sigtuna 1617.

1640 beslöt riksdagen, att en barnskola skulle inrättas i varje stad, där barnen skulle lära sig läsa i bok, skriva och räkna.1737 bestämdes, att barn bör lära sig läsa i bok, innan de fyllde 10 år.
I och med folkskolans tillkomst togs 1878 en normalplan för 6-7-årig skolundervisningsform fram, som med 1882 års folkskolestadga blev obligatorisk. Först på 1960-talet ersattes folkskolan av 9-årig grundskola.