Vattentornet

 

I oktober 1916 flyttade de första boende in i tornet! 100-års-jubileum snart! Vattentornet i sig byggdes dock hösten 1879. Marken köptes av Ludvig Kockum som ägde Bulltofta gård. Här fanns innan begravningsplats för garnisonens soldater och man fortsatte med det fram till 1891. Garnisons- och fångbegravningsplatsen  idag kallad Tjyvaparken  sträckte sig ända upp från Södra till Norra Bulltoftavägen.
Under andra världkriget landade åtskilliga plan på Bulltofta flygplats, bl a 200 amerikanska bombplan. Piloterna bodde bl a i tornet tillfälligtvis.

Vattentornets historia

http://www.eber.se/hist/kit-1916.htm