Väg mot nya Wattenverket

10960489_1600504873497954_7357364321378757854_o
Undrar i vilken riktning man ser den. Och vem bodde i huset till vänster?

1877 anlades ”Väg mot nya Wattenverket” (vägen mellan Lundavägen och Svanevägen (Valdermarsro), i samband med vattentornets tillkomst i Kirseberg 1879.

1889 står den som ”Nya Vattenverksvägen”. 1948 var den inte så ny längre och ordet ”nya” togs bort.

Denna väg var Bulltofta gårds infartväg från Malmö.

Bulltofta omtalas första gången 1346 som ”Booltofta¦”. Ordet kommer av bol = gård/hemman samt toft = åkerjord närmast gården.
Under slutet av 1700-talet inköpte Malmörådmannen Henrik Kockum flera av byns gårdar och skapade här istället en stor gårdsenhet, Bulltofta gård. Gårdens stora markarealer användes senare bl.a. som övningsfält för Kronprinsens husarregemente i Malmö innan flygfältet anlades 1923.