Höga Möllan 1805 -1910 (flyttades)

Möllan byggdes 1805 av åkerbrukare och förstadsborgare Nils Jönsson som blev en förmögen man såsom mjölnare på Kirseberg. Det var en av de först uppförda holländska väderkvarnarna i Skåne.

Här ser vi Höga Möllan från stan sett med Gerlachs park framför. Vattentornets topp sticker upp i bakgrunden till höger. Dubbelklicka för förstoring.

Höga-Möllanvykort-1910 Vykort: Pether Larsson

 

Owe Hansson skriver i sitt häfte Vind och Vattenmöllor i Malmö förr och nu (2003):”Fotot är taget ifrån Kirsebergs vattentorn mot Lommabukten i slutet av 1880-talet. Borgmästaren Henrik Falkman begärde år 1796 att få uppföra en holländarmölla på sydvästra höjdplatån av Kirsebergsbacken. År 1805 blev uppfört av Nils Jönsson, en stor holländarmölla, vars fot hade två våningar. 1907 flyttades och återuppfördes möllan i Västra Klagstorp.” s. 16.

Vid obestämt datum i det förflutna skrevs följande om Höga Möllan:

Höga Möllans kvarnbyggnad revs först 1984 även om själva kvarnen flyttades till Västra Klagstorp 1910. Byggnaden disponerades 1945 av Malmö mejeri som tillhörde Solidars konsumentförening. ( Inte så långt ifrån låg Malmö Nya Mejeriförening, hörnet Lundavägen/Fredsgatan, se annat inlägg.)

Backabon Ann-Magrethe Thagaard försökte rädda kvarnbyggnaden på olika sätt bl a genom dessa två upprop i lokala pressen 1982. Ett argument som borde bitit var att det var 75 år äldre än vattentornet!

 

Malmö Museer

 

 

Möllorna låg på rad från Värnhem ut till Kronotorps mölla. Här ser vi Höga Möllan i bakgrunden av Östervärns mölla på 1880-talet:

http://kirsebergsallehanda.se/2015/09/17/lamkes-molla-vid-ostervarn-1880/