”Bulltofta Slott”

BulltoftaSlott1884-1949BulltoftaSlottBulltoftainnebulltoftafoto

Namnet BULLTOFTA förekommer då och då i samband med KIRSEBERG i Malmö. Man anser nämligen att själva staden Malmö kom att anläggas på Bulltofta bys strandmarker en gång i tiden. Troligt bevis för detta finns i en tvist mellan kungen och ärkebiskopen i Lund 1246.
Vi har dessutom de två gatorna i Kirseberg som förr var vägar ut till Bulltofta by: Södra och Norra Bulltoftavägen runt Kirsebergsvången.

På 1700-talet köpte Malmörådmannen Henrik Kockum upp alla gårdarna i Bulltofta by och skapade den stora enheten Bulltofta Gård.
När vägen till det nya Vattenverket 1879 byggdes genom Kirseberg, Nya Vattenverksvägen, blev den familjens huvudväg till och från Malmö.
1884 lät familjen bygga ett pompöst bostadshus, kallat ”Bulltofta Slott” i folkmun, som låg ungefär där motorvägen nu korsar Vattenverksvägen. Det revs först 1949.

Bulltoftakarta

Mer finns att läsa i artikeln ”BELLEVUE OCH BULLTOFTA: Två 1800-talsgårdar i utkanten av dåtida Malmö” skriven av Gunhild Eriksdotter. Publicerad i Malmö Kulturhistoriska Tidskrift. Skrolla fram till sidan 105.

http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1987L.pdf