Kvarteret Vångakarlalyckan

kirseberg1697

I Kirseberg finns ett kvarter som heter VÅNGAKARLALYCKAN vid Gerlachs Park. Man kan undra vad det namnet härstammar ifrån.

Där låg Kirsebergs första kända hus från 1679. På kartan är det den lilla pricken i ”bulan” längst till vänster om vången.(Bortse från violett linje som har med nutid att göra.)
Runt om vången(odlingsmarken) fanns i slutet av 1600-talet stadens östra betesmark eller fälad (ytor med brun-grön färg). Kartbilden visar att det med undantag av ett hus vid Kirsebergsvången nästan helt saknades bebyggelse. I slutet av 1600-talet kallades två höjder här för Stora Kiörseberg och Lilla Kiörseberg. Vid den stora backen fanns det åkrar och ängar. Kirseberg var indelat i 16 lotter som utarrenderades av fyra borgare från Malmö.


Det ensamma huset tillhörde förmodligen VÅNGAGÖMMAREN eller VÅNGKARLEN, den person som hade uppsikt över vången och såg till att inga kreatur tog sig in på åkermarken.
”LYCKA” är en inhägnad mindre åker eller äng, enskilt ägd och utnyttjad, i detta fallet av vångagömmaren.