Utsikt från Kirsebergen 1850 mot centrum

Kirsebergutsikt1850

Utsikt från Backarna, Kirseberg på 1850-talet in mot Malmö. Lundavägen hette förr Östra Landsvägen. 1856-57 fick den en annan sträckning då Stora Kirseberget. en av två höjder, blev lägre. Backarna var mycket högre från början , men användes som schaktmassor vid olika byggen i stan