Norra Hamnen

10891730_1589867497895025_951987496012282742_n
Fotograf okänd

Hamnenkarta

Norra Hamnen är i sin helhet landvinningar som åstadkommits genom utfyllnader av vattenområden med schaktmassor, sand m.m. De första delarna som fylldes ut inom planområdet var de västligaste delarna av oljehamnen, där arbetet skedde under 1950-talet. Successivt har området fyllts ut under 1960- och 1970- talen, men arbetet intensifierades under 1980-talet.

På bilden kan man se hur nära havet Kirseberg låg före detta, dit Kirsebergsborna gick för att bada. Idag skulle det hetat ”Kibban” om det funnits kvar..