Malmö Mjölksteriliserings A.B 1904 Lundavägen/Hornsgatan

        Rakt emot nuvarande McDonalds låg ett mejeriföretag som hette Malmö mjölksterilisering AB. Ca 1940 bytte företaget namn till Malmö Nya Mejeriförening. Tillsammans med andra mejeriföreningar bildades 1964 Skånemejerier. Malmö Mjölkcentral låg på Högamöllegatan. Vad gör de på mejeriet klockan 4 på morgonen?  Läs mer hos: Sten Grönberg         … Fortsätt läsa Malmö Mjölksteriliserings A.B 1904 Lundavägen/Hornsgatan