Malmö Mjölksteriliserings A.B 1904 Lundavägen/Hornsgatan

 

 

 

 


Rakt emot nuvarande McDonalds låg ett mejeriföretag som hette Malmö mjölksterilisering AB. Ca 1940 bytte företaget namn till Malmö Nya Mejeriförening. Tillsammans med andra mejeriföreningar bildades 1964 Skånemejerier.

Malmö Mjölkcentral låg på Högamöllegatan.

Östervärn

Vad gör de på mejeriet klockan 4 på morgonen?  Läs mer hos:

Sten Grönberg

Rondell på Lundavägen vid järnvägsövergången som th går vidare in på Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951. Malmö Mjölkcentral i bakgrunden. Lundavägen i riktning Kirseberg