Kirsebergsfängelset 1914 – 2014

Kirsebergsfängelset. Foto: Berndt Johnsson 1874-1943

 

Fängelse-historia ur ”Sveriges fängelser och tvångsarbets- anstalter”.  Sam Johnsson. Göteborg 1936

 

Kirsebergsanstalten firade 100-års minne  2014.

2015 tömdes fängelset för att genomgå en totalrenovering men såldes slutligen för bostadsutveckling.

”De första intagna kom november 1914 efter de hade få vandrat genom Malmös gator från det gamla Länsfängelset utanför Malmöhus vallgrav och den sista intagne som lämnade anstalten var den 15 maj 2015 kl.10,50” Citat Michael Grevstad.

Läs gärna också:   De sopade vår gård varje dag

Fängelset ritades ursprungligen av arkitekten G. Lindberg.(modern bild).

Kirsebergsfängelset. Foto: Specialfastigheter.

Följande text skriven av BO PEDERSEN; Malmö från förr. (Tack för att jag får låna!)

Kirsebergs Anstalten ersatte 1914 det centralfängelse som låg i Malmöhus slott. Byggnaden ritades av arkitekten Gustaf Lindgren, som tidigare även ritade Härlanda fängelse i Göteborg och likheterna dem emellan är tydliga. Kirseberg var det sista fängelse i Sverige som byggdes enligt principerna för cellstraffet, men den totala cellisoleringen övergavs bara efter ett par år. Från början var 180 celler fördelade på fyra våningsplan. Dessutom inrättades ett sextiotal större arbetsceller. I vinkel mot cellbyggnaden uppfördes en administrationsbyggnad.
Inledningsvis överfördes omkring 140 fångar från de gamla fängelserna. Antalet fångar steg därefter oavbrutet fram till 1918 då beläggningen var i genomsnitt 255 personer, med ett rekord av 304. Under 1920-talet minskade antalet intagna generellt och åren 1931-1935 var dagsmedeltalet intagna 165, med ett högsta tal på 202.
Kirsebergsanstalten hade tidigare öppna gallerier mellan våningsplanen, vilket underlättade bevakningen. Dessa började läggas igen på 1960-talet och är sedan 1970-talet helt igenlagda. Tidigare fanns här ett kvinnohäkte, men sedan 1984 fanns endast manliga intagna vid anstalten.
Kirsebergsanstalten fungerade tidigare som så kallad riksanstalt. Detta innebar att anstalten skulle kunna ta emot krävande intagna med längre strafftider från såväl lokalanstalterna i södra Sverige som från andra delar av landet. Kirseberg var länge också att betrakta som en så kallad disciplinanstalt där särskilt besvärliga intagna placerades.
På Kirseberg fanns möjlighet till lätt styrketräning och fotboll. En musikgrupp fanns ett tag med lärare från Musikhögskolan. Kyrkorna hade gudstjänster och sammankomster med intagna och från Röda korset kom besöksgrupper. I anslutning till anstalten, men utanför muren, fanns ett så kallat halvvägshus. Detta var till för intagna som var i slutet av sitt straff och skulle slussas ut i samhället. I modern tid, fram till stängningen av anstalten, jobbade de flesta intagna i anstaltens verkstad eller tvätteri. Intagna kunde även studera och en svetsutbildning fanns. En i detaljrikedom nära exakt modell av fängelset byggdes av några fångar i träverkstaden, denna bevaras idag av Kriminalvården.[1] Bland bevarat kontraband som hittats av kriminalvårdare under åren, finns bland annat en kulsprutepistol som byggdes av en fånge i verkstaden. Enligt rapporten saknade vapnet bara några få delar för att fungera.[2]
2006 skedde ett upplopp på avdelning A1. En fånge hade nekats en begäran och en grupp fångar reagerade våldsamt mot inredningen varpå polis tillkallades. Inga vakter skadades av fångarna, men polis fick slå ned upploppet med tårgas.
Framtiden för Kirsebergsanstalten var under relativt lång tid osäker av olika skäl. Anstalten var gammal och sliten med låg standard. De många våningsplanen gjorde anstalten svår att anpassa till moderna krav på arbetsmiljö och kriminalvård. Vidare var anstalten belägen närmast mitt i stadsdelen Kirseberg, nära såväl bostäder som skolor. Detta gjorde det svårt att bygga ut den, exempelvis för att höja det fysiska skyddet mot rymningar och fritagningar.
När platsbristen på svenska fängelser var stor i början av 2000-talet, fanns långt gångna planer på att bygga en ny större anstalt i södra Sverige. Dels för att öka platsantalet i södra Sverige, men också för att kunna lägga ner äldre och slitna anstalter. Kirseberg var då en av de anstalter som skulle ersättas. De planerna har emellertid övergivits