Jönssons Hökeri

Jönssons Hökeri, Källargatan, Fotograf okänd

Jönssons Hökeri låg där nu apoteket ligger: i hörnet Källargatan/Vattenverksvägen

Hökare, äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet i livsmedel, vilken förestod ett hökeri (hökarbod).