Hörnet Sandgatan/Källargatan

Hörnet Sandgatan/Källargatan Foto: Bernt Johnsson 1877 – 1943/Malmö Museer

I hörnet Sandgatan/Källargatan har det legat flera speceriaffärer. Idag är utrymmet del av en bostadsförening.

Hörnet Sandgatan/Källargatan. Fotograf okänd
Källargatan 7 Foto av Per Längby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnär: Jan Waldemar Larsson (1913 – 1995) har målat flera fina motiv från Backarna bl a Källargatan