Cornelielund

Cornelielund

Mot Lundavägen, där nu fängelset ligger,låg från början ett hus CORNELIELUND ganska ensamt ute på Backarna. (Bild, 1911- revs 2002) Där inhystes vaktpersonal. Idag kallas den forna fängelsedirektörens tjänstebostad (herrgården) för Cornelielund. Där bedrivs utslussningsboende numera, det s k Halvvägshuset.

11139432_1636612453220529_4156619873229354000_nKarta