Sege å

Sege å är ett 40 km långt vattendrag som rinner från Börringesjön och ut i Lommabukten. Under en del av sin färd utgör den en naturlig gräns för Kirseberg norrut mot Burlöv. Om stenåldersfynd vid Sege bro kan man läsa här på sidan 97 En av de äldsta boplatserna i Sverige (eller gamla Danmark om … Fortsätt läsa Sege å