Sege å

Sege å är ett 40 km långt vattendrag som rinner från Börringesjön och ut i Lommabukten. Under en del av sin färd utgör den en naturlig gräns för Kirseberg norrut mot Burlöv.

Om stenåldersfynd vid Sege bro kan man läsa här på sidan 97

En av de äldsta boplatserna i Sverige (eller gamla Danmark om man så vill) har man funnit vid Sege å. Se  inlägget:

Första bosättningen i Sverige

Ur Äldre kommunikationer i Öresund  av Sven Rosgård står att läsa:

Ur Äldre kommunikationer i Öresund ( 2015) av Sven Rosborn

 

 

SEGE INDUSTRIOMRÅDE, SEGEVÅNG, SEGEMÖLLA OCH VALDEMARSRO

Längs ån finner vi delområdena Sege industriområde, Segevång och Segemölla och Valdemarsro.

Det fanns ett antal äldre vattenkvarnar belägna vid Sege å eller dess biflöden sedan lång tid tillbaka. Segemölla har fått sitt namn efter en vattenkvarn som fanns vid Sege å fram till 1802, då den brann ner. På 1500-talet skrev man ”en vatnmölle, kallendes Seye mölle, liggandes östen norden Bwltoffte vdj Burlöff sogn”.

Bilden visar hur de kan ha sett ut. Lånat foto: Barbro Malm.

kvarn

 

Bostadsområdet Segevång delas numera upp i

  • Segevång, ett höghusområde byggt på 1960-talet när bostäder behövdes för att bygga ut Östra Hamnen
  • samt Sege Park (f.d. Östra Sjukhuset)

Valdemarsro med sina egnahemsvillor och radhus började byggas på 1920-talet. . Om detta området har Kjell Wihlborg skrivit flera inlägg. Där finns även koloniområdet Valdemasro.

I boken  HÖG GRUMLIGHET NOTERADES finns mer att läsa om ån.

Fina bilder längs ån finns på Skånska Resor!