Utsikt från Vattentornet in mot Malmö

Fotografiet bör vara taget ca 1880. Fotografiet ovan är taget från gamla vattentornet på Kirseberget. Fotografen har riktat kameran in mot Värnhemstorget. Till höger ses Lundavägen. I bakgrunden sticker S:t Pauli kyrka upp i det område som sedermera ska bli Rörsjöstaden. I förgrunden ses grustag i den höga Kirsebergskullens södra sluttning.

Vid Lundavägen märks en samling av små hus hitom den första möllan. Dessa hus låg där vi i dag har korsningen till motorvägspåfarten. Värnhemstorget ligger vid den andra möllan. Direkt till vänster om denna mölla ses den äldsta byggnaden i Rörsjöskolan. Tyvärr är denna numera riven. Den stora huvudbyggnaden, uppförd 1899, saknas på bilden.

Sallerupsvägen med sin trädallé ses till vänster i bilden. Strax utanför bildens vänstra sida ligger det område som senare skulle bli Ellstorp. Tyvärr har detta inte fångat fotografens intresse. Man kan inte begära allt.

.