Modern byggnadshistoria i Kirseberg (del 2)

Följande artikel i Skånska Dagbladet 4 augusti 2001 skriven av Tyke Tykesson ger en översiktlig bild över det moderna byggandet på Kirseberg. Han börjar dock med att beskriva hur det såg ut från början:

Omkring år 1800 fanns ett tiotal mindre jordbruk på Kirsebergsvången och 1800-talets ägostruktur kan fortfarande delvis avläsas i Kirsebergs stadsplan.  Under slutet av 1800-talet och början av av 1900-talet byggdes nya hus i olika etapper.

Den mest omfattande byggnadsverksamheten på Kirseberg startade direkt efter andra världskriget och pågick ett par år in på 1950-talet. (Ladda ner och sök upp avsnittet Kirseberg.)

”Byggnationen fortsatte under såväl 1960-och 1970-talet om än i mindre omfattning. På 1970-talet fanns planer på att riva stora delar av den äldre bebyggelsen men engagerade boende lyckades förhindra detta.”

Läs mer i del 1